return
return

Pod adresem http://e-faktura.toyotaleasing.pl/ dostępny jest portal dla odbiorców dokumentów elektronicznych od Toyota Leasing.
Odbiorca dokumentu jest każdorazowo informowany o jego wygenerowaniu i wystawieniu go na portalu. Informacja jest przekazywana w wiadomości email na adres podany do otrzymywania dokumentów elektronicznych. Nadawcą wiadomości jest Toyota Leasing (leasingmail@pl.toyota-fs.com). Po otrzymaniu informacji odbiorca może założyć konto na portalu i pobrać dokumenty.
Do założenia konta na portalu konieczne będzie podanie adresu email.

Rejestracja konta w portalu

  • W sekcji Zakładanie nowego konta i resetowanie hasła należy podać adres e-mail odbiorcy, a następnie kliknąć na ikonę strzałki z boku sekcji.
  • Zostanie wysłany email z linkiem do ustawienia hasła. Po ustawieniu hasła pojawi się okno z podsumowaniem. Można wyjść z ekranu podsumowania klikając na przycisk Wróć.

Logowanie w portalu

  • Na stronie głównej portalu w sekcji Logowanie do systemu należy podać adres e-mail odbiorcy oraz hasło, a następnie kliknąć na ikonę strzałki z boku sekcji.
  • Po zalogowaniu się pokaże się okno z listą dokumentów elektronicznych użytkownika.

Podgląd eDokumentów

  • Na liście dokumentów należy kliknąć na interesującej nas pozycji na ikonę lupy.
  • W zależności od przeglądarki pojawi się okno pobierania pliku PDF, albo otworzy się podgląd PDF.